מורים אונליין

יפורסם בקרוב

30+30 שעות

המסלול מיועד למורים מכל מוסדות החינוך ושכבות הגיל בעיר באר שבע בלבד.

הקורס יסייע למורים להתנסות בתהליכי הפיתוח המתבססים על עקרונות למידה והוראה אונליין

אודות

למידה אונליין מספקת פתרונות לאתגרים רבים שמערכות חינוך בעולם מתמודדות אתם כיום, והיא אחת המיומנויות הנדרשות להצלחה במאה ה-21.

הוראה אונליין תהפוך למרכיב משמעותי בארגז הכלים של מורים בעת הזו, וקורס זה יסייע למורים שילמדו בו להתנסות בתהליכי הפיתוח המתבססים על עקרונות למידה והוראה אונליין.  

 

הקורס בנוי משני צירים מרכזיים: ציר תאורטי במסגרתו נכיר מושגי מפתח מרכזיים וניחשף למגמות בלמידה מרחוק וציר יישומי שיאפשר לנו ליצור בהדרגה את התוצר הסופי בקורס-  מיקרו קורס המיועד לתלמידי העיר באר שבע. הקורס מיועד למורים ממגוון דיסציפלינות המעוניינים לרכוש ידע פרקטי לפיתוח יחידות למידה מקוונות ולהתנסות בפרויקט מעשי לטובת הקמפוס העירוני.

 

מטרות הקורס

המורים אשר יסיימו את הקורס

 • יחשפו לעולם האונליין, למגמות בלמידה מרחוק, לכלים ומגוון דוגמאות הממחישות את הפוטנציאל הטמון בלמידה אונליין ירכשו כלים שיסייעו להם בפיתוח מיקרו-קורס לטובת הקמפוס הווירטואלי של העיר.

 • ייקחו חלק בהקמת הקמפוס הווירטואלי של העיר באר שבע כמענה למגוון צרכים של תלמידים ומורים בעיר, ויפתחו מיקרו קורס שיהיה חלק מהקמפוס הווירטואלי של העיר (המיקרו קורסים שיפותחו יוצגו בכנס וירטואלי עירוני, על ידי המורים שלמדו בקורס).

 

מבנה הקורס

 תהליך הלמידה מבוסס על שני קורסים משלימים, כאשר כל אחד מהם בן 30 שעות המוכרות לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. תהליך הלמידה משלב מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים.

הקורס מחולק ל-7 יחידות לימוד הכוללות מפגשים סדנאיים בקבוצות, עיון בחומר תאורטי ומשימות לביצוע באופן אינדיבידואלי או בקבוצות.

 

הקורס בנוי במתווה פרוייקטאלי, כך שבסיום כל יחידת לימוד יוצרים המשתתפים חלק מהפרוייקט השלם (מיקרו קורס) עד להשלמתו.

הפרויקט יתנהל בקבוצות, ובליווי מנטור המומחה ללמידה אונליין ועיצוב למידה.

 

השלבים בפרוייקט:

 • בחירת נושא למיקרו קורס

 • אפיון ראשוני של מיקרו קורס

 • אפיון יחידת לימוד מקוונת

 • פיתוח יחידה מתוך המיקרו קורס

 • פיתוח מיקרו קורס

 • הצגת התוצרים ביריד וירטואלי

 

 דרישות הקורס:

לקבלת גמול השתלמות יש לבצע את כל המשימות בקורס לרבות משימת הסיכום.

 

דרישות טכניות להשתתפות בקורס:

 • מחשב, חיבור לאינטרנט, רמקולים, מיקרופון ומצלמה (חובה לטובת המפגשים הסינכרוניים).

 • התמצאות בסיסית בשימוש האינטרנט, דואר אלקטרוני וסביבת ה- Office.

 • דפדפן Google Chrome

 • רוחב פס (מהירות החיבור): לפחות 1.5 MB